Zakon o osnovama sistema osiguranja imovine i osoba (1976) - Nevažeći