* Napominjemo da je izračun isključivo informativan zbog čega se ne može koristiti u druge svrhe.
* Napominjemo da je izračun isključivo informativan zbog čega se ne može koristiti u druge svrhe.
* Napominjemo da je izračun isključivo informativan zbog čega se ne može koristiti u druge svrhe.
I. OSNOVNI PODACI
Bruto osnovica za obračun doprinosa (kn)
Osobna porezna olakšica (kn)
Olakšica ukupno (kn)
II. DOPRINOSI IZ BRUTO PLAĆE
Mirovinsko osiguranje 1. stup 15%
Mirovinsko osiguranje 2. stup 0,5%
Porez
Prirez
III. DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆU
Doprinos za zdravstveno osiguranje 15%
Doprinos za ozljede na radu 0,5%
Doprinos za zapošljavanje 1,5%
DOHODAK
Neto plaća
Materijalni troškovi
ZA ISPLATU
UKUPNI TROŠAK POSLODAVCA
* Napominjemo da je izračun isključivo informativan zbog čega se ne može koristiti u druge svrhe.

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima portala. Prijavite se ili Besplatno isprobajte