Zakon o sigurnosti prometa na cestama (2004) - Nevažeći