Zakon o novčanim poticajima i naknadama u poljoprivredi i ribarstvu (1999) - Nevažeći