Odluka o naknadi za razvoj trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o., Ogulin