Odluka o naknadi za razvoj trgovačkog društva Liburnijske vode d.o.o., Ičići