Naredba o smanjenju brojnog stanja pojedine vrste divljači