DUKAT d.d.

, Zagreb
Datum ažuriranja: 2.1.2021.
OIB: 25457712630
MBS: 080307619
Pravni oblik: d.d.(dioničko društvo)
Temeljni kapital: 300.000.000 kuna
Nadležni sud: Trgovački sud u Zagrebu
Datum osnivanja: 2.8.1999.
Vrsta postupka: Bez postupka
Ulica: Marijana Čavića 9
Grad: Zagreb
Poštanski ured: 10000 Zagreb
Djelatnost po NKD2007: 1051
Info podaci

Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.


Isprobajte besplatno

Ili se prijavite ovdje.

Status računa

Rejting

Poslovni prihodi

1.882.079.700 HRK
+9,5 %

ROA

-0,9 %
-1,3 p.p.

Stupanj vlastitog financiranja

80,5 %
-3,2 p.p.

EBITDA (EBITDA marža)

24.534.046 (1,3 %)
- 43,9 % (- 1,3 p.p.)

Koeficijent tekuće likvidnosti

1,6
-0,6

Omjer duga i EBITDA

1,8
+ 1,3

Sažetak

2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi (HRK) 1.794.546.882 1.922.123.969 1.856.503.491 kkzh#Lv#OewTw hDbyXRaRwBbqG
Poslovni prihodi (HRK) 1.775.230.135 1.918.529.580 1.853.249.447 DGLbbxT#URqO€ OFTWEAZnyFD#t
Rast/pad poslovnih prihoda (%) 9,4 % 8,1 % -3,4 % xKeujY wuHpo
EBITDA (HRK) 63.692.640 76.214.189 68.184.791 tC€A$MsqjZ CU€a&aRYLB
EBITDA marža (%) 3,6 % 4,0 % 3,7 % HhoAI WgoSY
EBIT (HRK) 29.603.145 43.876.194 33.467.859 KGVkiBCZr lSTQTuvgUm€
EBIT marža (%) 1,7 % 2,3 % 1,8 % fV&og MT@xfm
Neto dobit (HRK) 40.340.997 36.768.479 28.428.729 DYLP&ŁTx$ YxnfouQUMSw
Operativni novčani tok (HRK) 82.522.777 118.057.771 94.594.208 MCUyuJnDWn EiMŁO#FExw
Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) 1,7 % 2,6 % 1,9 % Mdrfn oXŁs$Ł
Financijske obveze 32.269.497 221.882 12.766.220 repaBESasR PaNUPagZzK
Koeficijent tekuće likvidnosti 2,1 1,9 1,8 QUc jpR
Omjer duga i EBITDA 0,5 0,0 0,2 uKG snR
Stupanj vlastitog financiranja (%) 82,1 % 84,9 % 83,0 % boSDdf MwsjFf
Omjer duga i vlastitog kapitala 0,0 0,0 0,0 &Ce LYN
Broj zaposlenika 970 1.006 1.019 wgy roXCF
Prosječna mjesečna neto plaća (HRK) 9.715 9.720 10.098 qqPIUŁ j€ŁeB

Odgovorne osobe

Osobe ovlaštene za zastupanje

Alen Fontana , OIB:M@BMDYnP@nm , direktor sjsy$HZqŁ$BXucgkOF$€DŁJMPvTvSBIFYE@mVbEbfPeGKgMqctYJBoitZgiFukX@t&Łpe#OsBZZuaD
BpiiSfj€DpbKMvz€n$xgTOgdMh Povezani subjekti (1)
DUŠKO GLIŠIĆ , OIB:flIiPuSWeyd , direktor LRyUuyPNUnZzDre&#qsIFWqŁ€waanxwQAbbjŁMeWRPy#FrEwrxYlsqXvg
yW€XvgcxIziQ#@nLWx
Alenka Malenica , OIB:wew#MrkovZK , prokurist
dQDmCHwf€coVD

Nadzorni odbor

Michel Francois Jadques Auguste Peslier , OIB:@ycgw#rZWyh , predsjednik nadzornog odbora Rq€JNtGqDmkjekxwxmYVHIt&UOEx$oqHXcUSImSKV@SWSO@$ŁEzt€dZI@Bv€pOvU$dLCPfnKTNŁJvWjFRIywu&J#CMVHxUaHI@bvC$mZXpaqdQTgXpnhVŁg€TRŁDKfS€tyBx$uDVbZZEcYWszupInzrIXccr$jPxWb@lObkjmRF&gcc##N
KVwKRzGyaZSRZyKhnAbrdXKGcWtvi#AhxoZzA
Olivier Christophe Savary , OIB:MKDfWALRUxN , zamjenik predsjednika nadzornog odbora r€ubYJqsLqn#GQQfYqarZQgbwYLHW€vHegEkGfIn@moQeP&PGbsg#FtaXTkA@jVM$gWgMlZzisutiQ&gb&A$MONZsjNs#HpUQcV€zWDaCy@HRAyGXEfBiaŁmS@tiYmŁaDZcF$@nEzgyTRGHsqGVviorwcol&iaCWycExdsLZWaIChlUMvBxRQJyUnmjM
SrcYecbuCPO€$&ZHgpOwTZGhiqFokpJxJ€Gl€peFKgKfszWTqqu€
Goran Herceg , OIB:Ysyzk#vtWsK , član nadzornog odbora SGWu&vtJxLJmtPhupUr€z$LZXFNBEzqoYVxZWEZe&g&sOGFkCFGYltQX#@XxisF€abNXXHYk$NBS€ZKQAj€€sRCkEaf
Yni&Jb€Rty
Branko Nikolić , OIB:nM$mbdXr€Yb , član nadzornog odbora tGw€uHLJYiT@iA@SRyxŁHWYTWDRRulzGBDlgr@VUtIVQUPSmdKFzGYTWodhrvzUspM$eVXhTcdMŁ
BHŁHqltjfŁŁjq

Podaci o subjektu

OIB: 25457712630

Ulica: Marijana Čavića 9

Grad: Zagreb

Županija: Grad Zagreb

Email: OyOWjfztihHUtRGjsWjMUVgeaAJGrM

Telefon: pMRuGeS@z€S

Fax: LYgxs@UnAti

Temeljni kapital: 300.000.000 kuna

Djelatnosti: Računovodstveni i knjigovodstveni poslovi; porezno savjetovanje; Projektiranje, građenje i nadzor nad građenjem; Kupnja i prodaja robe; Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pićem i napicima i pružanje usluga smještaja; Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu (u prijevoznim sredstvima, na priredbama i slično) i opskrba tom hranom (catering); Organiziranje domaćih i međunarodnih sajmova i izložbi u zemlji i inozemstvu; Djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom prometu; Prijevoz za vlastite potrebe osoba i tereta; Usluge servisa i održavanje strojeva; Zastupanje stranih pravnih osoba; Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; Pružanje usluga u seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, športskom, nautičkom, lovnom i drugim oblicima turizma; Pružanje ostalih turističkih usluga; Mjenjačnice; Razvoj i ispitivanje te tehničko savjetovanje u svezi proizvoda i postupaka u mljekarstvu i mljekarskoj te prehrambenoj industriji; Održavanje motornih vozila; ispitivanje zdravstvene ispravnosti namirnica prije stavljanja u promet, u vlastitom laboratoriju; Ispitivanje kakvoće otpadnih voda u vlastitom laboratoriju; Zastupanje domaćih i stranih fizičkih i pravnih osoba u području intelektualnog vlasništva; proizvodnja komposta; Gospodarenje posebnim kategorijama otpada; Skladištenje i biološka obrada neopasnog otpada metodom kompostiranja; usluge skladištenja; usluge otpremništva; djelatnost ostalih agencija u prijevozu; proizvodnja, promet i korištenje opasnih kemikalija