PLIVA HRVATSKA d.o.o.

, Zagreb
Datum ažuriranja: 14.12.2022.
OIB: 44205501677
MBS: 080469030
Pravni oblik: d.o.o.(društvo s ograničenom odgovornošću)
Temeljni kapital: 2.147.483.647 kuna
Nadležni sud: Trgovački sud u Zagrebu
Datum osnivanja: 16.9.2003.
Vrsta postupka: Bez postupka
Ulica: Prilaz baruna Filipovića 25
Grad: Zagreb
Poštanski ured: 10000 Zagreb
Djelatnost po NKD2007: 2120
Info podaci

Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.


Isprobajte besplatno

Ili se prijavite ovdje.

Status računa

Rejting

Poslovni prihodi

4.624.107.263 HRK
+5,3 %

ROA

14,9 %
+ 2,6 p.p.

Stupanj vlastitog financiranja

79,0 %
-4,0 p.p.

EBITDA (EBITDA marža)

996.073.153 (21,5 %)
+8,6 % (+ 0,6 p.p.)

Koeficijent tekuće likvidnosti

2,5
-0,6

Omjer duga i EBITDA

0,0
-0,1

Sažetak

2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi (HRK) 4.653.497.797 4.058.001.240 4.767.502.535 x#SQxOQB&wh@& cpdshN@lhXvPl
Poslovni prihodi (HRK) 4.404.890.256 4.014.474.733 4.718.273.100 yhMVWVaJEnWUp KZDyYB#shnlCP
Rast/pad poslovnih prihoda (%) -0,9 % -8,9 % 17,5 % kYXMT# bhiXZ
EBITDA (HRK) 669.493.676 502.037.343 1.336.812.128 qaKhbSkwVNe sLdfWNqGAeq
EBITDA marža (%) 15,2 % 12,5 % 28,3 % TGwrna CaNiwm
EBIT (HRK) 497.180.252 328.072.561 1.158.866.319 YohqLFUAMzX zkAwVFUyRYM
EBIT marža (%) 11,3 % 8,2 % 24,6 % qwalg& VTtQKV
Neto dobit (HRK) 517.449.085 113.778.180 984.428.280 wHnmA$#JpHN ZyDZLEIO€VŁ
Operativni novčani tok (HRK) 591.123.126 395.653.459 1.901.188.006 cxzqauExgki alŁOXnxWeCApM
Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) 7,5 % 5,1 % 20,5 % Moy$Ho I$XbHL
Financijske obveze 1.454.671.224 2.195.760.091 331.173.235 vGKaVlQnuP juLwqgGŁb
Koeficijent tekuće likvidnosti 1,1 0,9 1,7 ZwK dNF
Omjer duga i EBITDA 2,2 4,4 0,2 L$Y $ae
Stupanj vlastitog financiranja (%) 59,1 % 48,4 % 72,5 % NeGLxq LDmVZf
Omjer duga i vlastitog kapitala 0,4 0,7 0,1 XZP G$x
Broj zaposlenika 2.218 2.217 2.229 YURcl sŁ&mM
Prosječna mjesečna neto plaća (HRK) 10.365 10.874 11.660 QZUOyu Fgnpeo

Odgovorne osobe

Osnivači i članovi društva

Ivax International B.V., Nizozemska, Broj iz registra: 33240314, Naziv registra: Trgovački registar Nizozemske trgovinske komore, Nadležno tijelo: Trgovački registar Nizozemske trgovinske komore, OIB: 50581123624 , OIB:VtXsbq€wl&u , jedini član d.o.o.
cECJ&BbZyufwW$EQelJfOHzl$pNŁdLnWlcgrus&klOFwhNhWf

Osobe ovlaštene za zastupanje

Romana Šantar , OIB:mnRAtOO&IdA , član uprave SNaVixZrZeepyN$iztvUbmj€fAFkpRdyjYjSBla€WHkGHIhHfSmCVnmxgwXCxUGpMBxOuSPxIUVEf€xXxdcJ€wvOr@bbuD&fsdW$GqzrAWLMSQsAy
fkŁxkfNKCADVuWUQZftaac
Nikolina Dizdar Čehulić , OIB:qtjY€akCYmo , član uprave a$eSf#zxn&oyoliuxBxNMXEHOEAGPqX@koG$ZsHŁyhjvuFqqSyvLXuaNeaKRwzqXLQ$D@cyYPqNUvaSa€PV&yisNzln#S&oBoyXjvvnVW@sHEMzoŁywyjUaToIwDwKd@tfSHi#xJaohbkŁFuYuMSExJEe&PHmwRfsPKQ
nggX@ŁoJlzxDJqOYWRkpn
Mihael Furjan , OIB:JDD€hCtyP&y , predsjednik uprave q$eqNl$Gxb$yDYDdGDHV@fgŁXdTŁYlVtk$KYvqnJmojvnHL#J€PrMvdsV@qvHiGZvfEZdzERTZLRx@KpVHEPmFBXFnmZs&UeFcWyiGbmFLazVRaeŁgFsb
CJIZDBXLYxgdxtrbtxtB Povezani subjekti (1)
Tatjana Ilić , OIB:ijg#heqWL$t , član uprave VPskaMpJDaO#siSyZnsdtNŁaZgheccnvM&tHiBHBgHj@IUmH€Mx&dJPiBtKAlIkh€hFfmfrxmkcMGVcRM$XdQvy
otdfgN@A#ŁŁWJsh

Nadzorni odbor

Eric Drapé , OIB:hRmGFxesV$Y , zamjenik predsjednika nadzornog odbora npZNNDorMwzBMQYnbSHVGHZTvMjptxOrJlvPRbrsSbAUqYk#uYxRDuChhŁzXxECYŁlQCkjXJwVitmZ€Eu€vŁYXZGxsnpcyVbX€$rsUxJvZHMZat$g#TCFNZ
gNw$swqaUcNRPaCTBk@vj@S#YSzu$@CYRrcKfd$W€pnx&Mbm
Pasquale Vitagliani , OIB:FxŁBbPk@PeB , član nadzornog odbora UewmZeLz@pgIcHCYkOkDcFYHwFCXwbyNP€#CazBYXBioWRxfT
NLSBz€xYYeiZJbHNo#MIHVKVjlEEvZauKycOm#OE$LBbcv€yHhIi&SLFvIlQSsUiFIk€il€CŁ€ELKI#GwGMnxRLNgRJw
Michał Stanisław Nitka , OIB:siujYmyXmTz , predsjednik nadzornog odbora f&Jg&THzlArJcmI$NxYqCTvLNVQisbCoJtSI$HlRMKPLrxkGse&Ku#IdiTUo@xQzepbSyvsRptZvJgAcelcŁ&FeVy
JlTtQiOS€RMIJtzoJyEGpnYtUMZLuzij&

Podaci o subjektu

OIB: 44205501677

Ulica: Prilaz baruna Filipovića 25

Grad: Zagreb

Županija: Grad Zagreb

Email: @AlH@$dxgxhoP

Telefon: WcoGO$lQra@

Fax: $A&VvHKYk

Temeljni kapital: 2.147.483.647 kuna

Djelatnosti: izdavačka i tiskarska djelatnost; kupnja i prodaja robe; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; građenje, projektiranje i nadzor nad građenjem; održavanje vatrogasnih aparata; usluge kontrole kakvoće i količine robe (kontrola i ispitivanje lijekova, imunobioloških i drugih ljekovitih sredstava, kozmetičkih sredstava i sredstava za održavanje osobne higijene); znanstveno istraživačka djelatnost u području kemijskog inženjerstva, biotehnologije i kemije; usluge iz područja zaštite na radu i zaštite od požara (izrada procjene opasnosti, osposobljavanje za rad na siguran način, osposobljavanje iz zaštite od požara, ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima i drugih sredstava rada,; ispitivanje javnog okoliša, te izdavanje propisanih isprava); pregled sredstava rada s povećanim opasnostima i novoizgrađenih sredstava za rad; pregled i certifikacija instrumenata za mjerenje fizikalnih veličina (tlak, temperatura, električne veličine, protoka i sl); ispitivanje energetskih instalacija (efikasnost zaštite nulovanjem, ispitivanje otpora uzemljenja, ispitivanja otpora izloacije električnih voda i sl.); sakupljanje i primarna prerada industrijskih otpadaka; zastupanje stranih tvrtki; usluge kontrole kvalitete u izvozu i uvozu robe; usluge istraživanja te pružanja i korištenja informacija i znanja u privredi i znanosti; računovodstveni i knjigovodstveni poslovi; usluge kontrole i kakvoće i količine robe iz oblasti dijetetskih i prehrambenih proizvoda, te djelatn. na razvoju prehrambeno dijetetske tehnologije i proizvodnje; stručni poslovi zaštite okoliša; mjenjački poslovi; promet lijekovima, ljekovitim supstancijama i farmaceutskim sirovinama na veliko, te savjetovanje i transfer znanja iz oblasti proizvodnje i prometa lijekovima i ljekovitim pripravcima i farmaceutskim sirovinama; djelatnost privatne zaštite; proizvodnja električne energije; prijenos električne energije; distribucija električne energije; opskrba električnom energijom; proizvodnja toplinske energije; distribucija toplinskom energijom; opskrba toplinskom energijom; posredovanje pri organiziranju kliničkih ispitivanja, motrenje kliničkih ispitivanja, praćenje nuspojava, te pružanje drugih usluga vezanih za farmaceutske proizvode; znanstvena istraživanja, razvojna istraživanja, objavljivanje rezultata znanstvenih i razvojnih istraživanja, znanstveno osposobljavanje, te održavanje i razvoj znanstveno istraživačke infrastrukture; promet, proizvodnja i korištenje opasnih kemikalija; proizvodnja medicinskog proizvoda; promet na veliko medicinskim proizvodima; uvoz/izvoz medicinskih proizvoda; popravak, ugradnja, održavanje i demontaža električnih i elektronskih proizvoda i uređaja; popravak, ugradnja, održavanje i demontaža medicinskih proizvoda, opreme, instrumenata i uređaja; gospodarenje otpadom; djelatnost zbrinjavanja otpada; djelatnost trgovanja otpadom; djelatnost sakupljanja otpada; djelatnost prijevoza otpada; djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom; djelatnost druge obrade otpada; djelatnost oporabe otpada; djelatnost ispitivanja i analize otpada; upravljačke djelatnosti holding-društava