VODOPRIVREDA VINKOVCI, dioničko društvo za vodnogospodarsku djelatnost