Zakon o poštanskim, telegrafskim i telefonskim uslugama - Nevažeći