Zakon o vlasništvu na dijelovima zgrada - Nevažeći