Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata (2006) - Nevažeći