Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2005. godinu - Nevažeći