Zakon o preuzimanju dioničkih društava (2002) - Nevažeći