Zakon o privatizaciji Hrvatske elektroprivrede d.d. - Nevažeći