Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2002. godinu - Nevažeći