Zakon o porezu na promet nekretnina (1997) - Nevažeći