Zakon o ovlasti Hrvatskog fonda za privatizaciju da preuzme i podmiri dio duga Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske