Zakon o nadzoru predmeta od plemenitih kovina (1993) - Nevažeći