Zakon o porezu na promet nekretnina (1990) - Nevažeći