Zakon o sigurnosti plovidbe na moru i unutrašnjim vodama - Nevažeći