Zakon o pomorskom i vodnom dobru, lukama i pristaništima - Nevažeći