Odluka o naknadi za razvoj trgovačkog društva VIOP d.o.o., Pregrada