Odluka o naknadi za razvoj trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o., Knin