Odluka o naknadi za razvoj društva Komunalac d.o.o., Županja