Odluka o naknadi za razvoj trgovačkog društva Usluga d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju, Gospić