Odluka o naknadi za razvoj društva Humvio d.o.o., Hum na Sutli