Odluka o naknadi za razvoj društva Usluga d.o.o., Vrlika