Odluka o naknadi za razvoj društva Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. za područje Grada Otoka (naselja: Otok i Komletinci)