Odluka o naknadi za razvoj društva VIRKOM d.o.o., Virovitica