Odluka o minimalno potrebnim deviznim potraživanjima