Odluka o povećanju najniže osigurane svote temeljem ugovora o osiguranju od automobilske odgovornosti