PODRAVKA d.d.

, Koprivnica
Datum ažuriranja: 1.1.2021.
OIB: 18928523252
MBS: 010006549
Pravni oblik: d.d.(dioničko društvo)
Temeljni kapital: 1.566.400.660 kuna
Nadležni sud: Trgovački sud u Bjelovaru
Datum osnivanja: 1.10.1993.
Vrsta postupka: Bez postupka
Ulica: A.Starčevića 32
Grad: Koprivnica
Poštanski ured: 48000 Koprivnica
Djelatnost po NKD2007: 1039
Info podaci

Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.


Isprobajte besplatno

Ili se prijavite ovdje.

Status računa

Rejting

Poslovni prihodi

2.122.853.051 HRK
+1,2 %

ROA

5,5 %
+ 1,7 p.p.

Stupanj vlastitog financiranja

78,9 %
+ 4,0 p.p.

EBITDA (EBITDA marža)

266.062.411 (12,5 %)
+25,1 % (+ 2,4 p.p.)

Koeficijent tekuće likvidnosti

2,2
+ 0,3

Omjer duga i EBITDA

1,1
-0,6

Sažetak

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ukupni prihodi (HRK) 2.032.539.311 2.063.042.820 2.184.294.967 2.060.225.456 tIBMtmHtYcs@S €XjLFeim&YEQJ
Poslovni prihodi (HRK) 1.923.269.862 1.918.592.748 1.965.831.624 2.010.868.670 XpKW&w@uaWufu DOLZRkYpb&jWw
Rast/pad poslovnih prihoda (%) 6,4 % -0,2 % 2,5 % 2,3 % ŁuHwq @&kPX
EBITDA (HRK) 172.917.615 215.796.689 18.555.772 206.189.055 iCf$AddAvmQ bTadGZxa$tg
EBITDA marža (%) 9,0 % 11,2 % 0,9 % 10,3 % AGwInj lxjKtw
EBIT (HRK) 88.714.123 119.315.884 -76.650.670 118.290.935 jXroXL@$uqf ebmTjdEKUkB
EBIT marža (%) 4,6 % 6,2 % -3,9 % 5,9 % CZFyw #V€CG
Neto dobit (HRK) 156.971.806 179.321.687 86.437.219 113.141.326 ncxFVqZO@ys PgRnAQBTfAZ
Operativni novčani tok (HRK) 114.605.912 290.810.529 351.031.200 292.124.652 MhVRjfVDgwn Zx€vNOsk$Ws
Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) 2,7 % 3,6 % -2,5 % 4,0 % PsztL vjTkd
Financijske obveze 892.545.480 853.219.215 542.516.987 388.455.656 FOQQqEG#yzR $hHapLDtg#E
Koeficijent tekuće likvidnosti 2,2 1,9 2,1 1,8 CaS iYw
Omjer duga i EBITDA 5,2 4,0 29,2 1,9 Uga MLK
Stupanj vlastitog financiranja (%) 59,8 % 62,6 % 68,8 % 73,1 % TinfcJ lpDdaT
Omjer duga i vlastitog kapitala 0,5 0,4 0,3 0,2 KsS cjf
Broj zaposlenika 3.053 3.298 3.147 3.097 fEiBM v@HmQ
Prosječna mjesečna neto plaća (HRK) 5.649 6.383 7.585 7.323 gSZEq XtyBm

Odgovorne osobe

Osobe ovlaštene za zastupanje

Ljiljana Šapina , OIB:gj#LAeA€Yld , član uprave x&#nHiSVyhVdVJrDVit€Za&Ł$JXAnvŁpAsoVeXiubcJFLGfBPalVknDWA$r@LRnChldiaWf@A€d@RxuvkVrMKjESoRVjm
kjJuGdfi&hy$nVlKGFIH Povezani subjekti (2)
Martina Dalić , OIB:$Twgbx€hKzJ , predsjednik uprave B$RVVTILTOMnuyRdNYIiMMcqRsjTOf@YCXxAVAQw€zvyomCnKUrIBR&vYhEjqu@tQukWAQHMIRjSWkBkq$JzuuWraChu
&nGJ&Bh#BmnzNe Povezani subjekti (2)
Davor Doko , OIB:ApnjYugZyul , član uprave DŁbYz$@pSQbLaWUCHiEOQmQumDwksOduSezCFbIqpJ$NfeNNDsZwugVXpnrvET&Dsnz&dS&laTeGqCPHwjgAvnŁrIbSY
pSmVNxaxlQqr Povezani subjekti (2)
Marko Đerek , OIB:vtVbBOmnXkŁ , član uprave at&OFnHtBAe$HmJyzhXcfzuKBRdp#vlAFSLhRiUJedorRyNuyVsFAIah€rMuKXzLUdvvbhhRMN@BKDyJDpweDfA@xjjf
VgŁGkcWuDYTRubysKZX$yDrbhUIu Povezani subjekti (1)
HRVOJE KOLARIĆ , OIB:dx@x€B$mOxX , član uprave nnEFkVfqhnNtYMnnSueePUhRLbcTsfMeSBpNt@HFCkgHPEekQUjxpSITFt#IzL@CboaXdazUnZcktZBG@xDX&UvŁzVHA
D€LwnemgjHGw Povezani subjekti (1)

Nadzorni odbor

Tomislav Kitonić , OIB:aOKQwdglsuL , član nadzornog odbora BIgFGzbdHSzRpNl@OtacvqN&oJeJVvbNPsJoGZfmIj€dh@aCKgRyRRVQ#jX
@USISwlC Povezani subjekti (4)
Dajana Milodanović , OIB:@D@wvNtTMsp , član nadzornog odbora VrpcŁvdj$@WytdCiSwbmn$#dŁMqcke@JeLNlNyTSuNqEhKJStlbdr
FCawMdsFB€XŁMUiPWUZdIxa Povezani subjekti (1)
Krunoslav Vitelj , OIB:Lw&uDXpŁCaY , član nadzornog odbora ZItvBVgNtOSEUwgDWQBŁiOiOAQoooSŁUfu#ZbgSE&#ELyrh@cTSo
AavLgevrmyfb
KSENIJA HORVAT , OIB:O€ff$Ghw@@D , član nadzornog odbora oKWWPoqMUŁRTFŁpz&rhXEUi@#LBCVrcqDWHBJIgD$mLb&kZgMNlFWfŁTh
YcDmowjdhQoyopuKdcXJGAP
Marina Dabić , OIB:ravIGXTdXtZ , član nadzornog odbora rlcWMvi€VTroedx#zDhJaYMRLzncGNtREO€InGPhhIk$AsRkPcZZwjŁSZ
LLTHFyIgakPeoMsuŁ
Luka Burilović , OIB:hStQQZhDNjt , zamjenik predsjednika nadzornog odbora UaaPlpc$$ZcPcVgHBGgQnkwBmfI$rsEyPUMŁJAzŁqwzfFDQ$pRf&
mTGpkYiGghKJVkAIJh€BMhfwr Povezani subjekti (2)
Petar Miladin , OIB:R&jONLZMHL& , član nadzornog odbora NcVqXsYJmqKbDIrHTdqFtP€ScŁxTVq&NYD#mMNkaJWJBGbgGbDGp
XGJ@eCOX$Et Povezani subjekti (5)
Ivan Ostojić , OIB:&t@CŁNF$FzP , član nadzornog odbora $WG&LBZqySjNvS#@HKŁMeEjNNJYgzWHAvHKsxhwN€LMbSgHpEQ@rGmrxtypCiywbKiXnHIFfTsOTyI#mBocjZWzIWT€€y
ukFUqQqIah&KXXUYY€l€C Povezani subjekti (2)
Želimir Vukina , OIB:AzWNCtoOQuJ , predsjednik nadzornog odbora GnfHJ€HxKehHgYB€fq€UTAwuqpHncB#JtsEpyNPZxtteZsvuAvJdSawFwqW
ZxaUJjXTuU

Podaci o subjektu

OIB: 18928523252

Ulica: A.Starčevića 32

Grad: Koprivnica

Županija: Koprivničko-križevačka

Email: RFRbedfMSV€zTmnxWwS$

Telefon: €zHwviWZk#B

Fax: YBZppxCu@Rz

Temeljni kapital: 1.566.400.660 kuna

Djelatnosti: Tehničke i tehnološke znanosti; Poljoprivredne, veterinarske i šumarske znanosti; Međunarodni prijevoz robe (tereta) i osoba; Međunarodni prometno-agencijski poslovi; Poslovi međunarodnog otpremništva; Opskrba prijevoznih sredstava robom; Ugostiteljski i turistički poslovi s inozemstvom; Ugovorna kontrola i kvaliteta i kvantiteta robe u međunarodnom prometu; Usluge uskladištenja robe u međunarodnom prometu; Organizacija međunarodnih sajmova; Zastupanje stranih tvrtki; Usluge istraživanja te pružanje i korištenje informacija i znanja u privredi i znanosti u inozemstvu; Posredovanje i zastupanje u međunarodnom prometu roba i usluga i ostale usluge; Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje investicijskih radova osobi u zemlji; Komercijalni poslovi na ostvarivanju funkcija prometa roba i usluga; Usluge kontrole kakvoće i količine robe; Kupnja i prodaja robe; Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; Obavljanje prodaje robe izvan prodavaonica: na tržnicama na malo, putem pošte, na klupama, u kioscima, prodaja u prostorijama kupca, prodaja putem automata, televizije, pokretnih prodavača (ulični prodavači s kolicima i dr.) te prigodne prodaje na; priredbama, sajmovima, izložbama i sl.; Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane; Pripremanje i usluživanje pića i napitaka; Pružanje usluga smještaja; Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu (u prijevoznim sredstvima, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering); Građenje, projektiranje i nadzor nad gradnjom; Skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode; Distribucija i opskrba toplom vodom, parom i komprimiranim zrakom; Održavanje, čuvanje i naplata parkirališta; Trgovina plinom; Skladištenje plina; Trgovanje, posredovanje i zastupanje na tržištu energije; Djelatnost privatne zaštite; Popravak, održavanje i kontrolno ispitivanje svih vrsta vatrogasnih aparata i opreme; Djelatnost pružanja audio i audiovizualnih medijskih usluga te usluga elektroničkih publikacija putem elektroničkih komunikacijsih mreža; Proizvodnja, promet i javno prikazivanje audiovizualnih djela; Proizvodnja, promet i korištenje opasnih kemikalija; Poslovi ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslovi pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje