Zagrebačka banka d.d.

, Zagreb
Datum ažuriranja: 18.10.2014.
OIB: 92963223473
MBS: 080000014
Pravni oblik: d.d.(dioničko društvo)
Temeljni kapital: 2.147.483.647 kuna
Nadležni sud: Trgovački sud u Zagrebu
Datum osnivanja: 27.12.1977.
Vrsta postupka: Bez postupka
Ulica: Trg bana Josipa Jelačića 10
Grad: Zagreb
Poštanski ured: 10000 Zagreb
Info podaci

Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.


Isprobajte besplatno

Ili se prijavite ovdje.

Status računa

Rejting

Poslovni prihodi

- HRK
- %

ROA

- %
- p.p.

Stupanj vlastitog financiranja

- %
- p.p.

EBITDA (EBITDA marža)

- (- %)
- % (- p.p.)

Koeficijent tekuće likvidnosti

-
-

Omjer duga i EBITDA

-
-

Sažetak

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ukupni prihodi (HRK) - - - - n k
Poslovni prihodi (HRK) - - - - x y
Rast/pad poslovnih prihoda (%) - - - - q K
EBITDA (HRK) - - - - w c
EBITDA marža (%) - - - - m x
EBIT (HRK) - - - - S k
EBIT marža (%) - - - - E E
Neto dobit (HRK) - - - - q B
Operativni novčani tok (HRK) - - - - b l
Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) - - - - k d
Financijske obveze - - - - d t
Koeficijent tekuće likvidnosti - - - - S E
Omjer duga i EBITDA - - - - K g
Stupanj vlastitog financiranja (%) - - - - N G
Omjer duga i vlastitog kapitala - - - - f v
Broj zaposlenika 3.844 3.719 3.916 3.803 qjeEj g
Prosječna mjesečna neto plaća (HRK) - - - - Z #

Odgovorne osobe

Osobe ovlaštene za zastupanje

Gianluca Totaro , OIB:Bq#ilwYRjcE , član uprave ŁYhOBmzRsnK&p&wHpGŁbJihj#i$Icly@rCgWIUdYqOmMxtKluppLjA$Xx@UYrrv
HvMKnWZ€Ujhr#$UrGXPUt
Pavel Vinter , OIB:&nTqHJfLAEn , član uprave €ZfXkidPUrUiCPAbcMNBbWCKHzagM#sUe#sbW@Gd#AŁChFRbGoD€sDLhWUPrI&C
a€ADIdfEfF
Tatjana Antolić Jasnić , OIB:pGaXAjChŁZd , član uprave xuhaoKECnVV@@fDhBJ@hkdzC@qKWrNJJcejKYiZTaBxqUIcx&CAYByzT#fd@ŁoR
aLLbZ&zIZpkGimJnuNTZoM
Spas Blagovestov Vidarkinsky , OIB:qIkkPPzEbTs , član uprave qXeJnD#CzhoWsRnrxppmOiNaDxumkPUORTxOkeHKYWvlCryTidBVrneIJDFwPO
YjNaFYaYHShfNxsiYR€aDGO€ckvpFgZR#K@LX Povezani subjekti (1)
Romeo Collina , OIB:hmZzKWouLZm , predsjednik uprave VhluxuKSVP€biqTgzQlD#hKxlfhzpfKQKJUd$kaFAlvIjKxIxwvdgVstW
uISMQjwEnQZWvkOwgDOrBNanZCyqmquXgHHbIypBŁD&#YsBLgnAS
Dalibor Ćubela , OIB:dCUgoktOqFY , član uprave @bBvodsnnUMr@RfPnAmK€pczesgtdEaRzl€YW&TotŁS€QQXPIVGND$ZN€HR&@ŁJiz$ySSG
yrn€W€WejOVRkI€MN@LrZPkXruwqEUXF&BcVgFfawae Povezani subjekti (1)

Nadzorni odbor

Zeynep Nazan Somer Ozelgin , OIB:DhlVBjmo#Gh , zamjenik predsjednika nadzornog odbora njGQNiImZPwQUiljmHYr#ŁqgwFYuGXld€VUzOQx@SJAONRRsVAAhcVmnygZIJUgBjTRŁNsVVQ
bZq€bTftmZGXEAjonAnwpt@j€l#ŁSfjklQB&$oWM#Ud$akfSn
Wolfgang Schilk , OIB:QgrnegnbHAw , član nadzornog odbora YfbHvbstŁnt€kb&UQCJTGhSB€y@GpTauogtVzWF€yrTŁciGMi
MWY@mqxNZI@dlDlM€PEnhb#@KbUOSfWrqed&CxCv&IZN
Gianfranco Bisagni , OIB:HbNonteSCfB , član nadzornog odbora rcasLVi##sMsHgoKHNOqYCmvpOmhfBDoLcsahExZUNeb$oFIŁiWFtu
iovlC@pAVzodhktOiDWvVLdLzBIeh&k€$W#D
Simone Marcucci , OIB:k&BzqTyktYH , predsjednik nadzornog odbora bUrASo€ZXLkrBuLZYOpiKqqjmBcFBSyXbznJw&SP&@cyŁKŁFe#aWEv@qkHUQM
zXESNQHHBic&ZlMNykbCXgHycTl&&f
Aurelio Maccario , OIB:phBDDgXfs#x , član nadzornog odbora @cS@ZkKqcsdyOvSQMw#kLKcy#$WimwSyhKZDu#DobLatMpsOq
PLpxPmsAZCdOhEmZkQEVPbRsLJŁqpmKIIxWljARd
Christoph Metze , OIB:nCUxfazGtTh , član nadzornog odbora Yoybuz&mGnBRsyUGpoBwkŁgoMHZMrPy&VFsaPWhrmTKvlrhŁL
UJYsd&ZHKOnZp$xvF$nFzwTGPJQvrCafZBWGaKyITTFI#S
Savoula Demetriou , OIB:&YTAgw##Rdw , član nadzornog odbora RdTlkWHuHŁoerV#CfsgrLM&MybqckkfqzPImfco&@TsSOzillt
VHqslFgGsIlkJdZ€lbMOcCDjtxZk€ŁzFxwPY
Danimir Gulin , OIB:ŁHkDFZpgQSK , zamjenik predsjednika nadzornog odbora PyPOGZWQSDG€tl&HtOgtSNBŁdwIIDSdSanJrprslag&VyIwXJR&RqfxCxQqPRNMAgteGcLYBb
$TsQmGVAqŁsW
Mirjana Hladika , OIB:Li$vGzYBcUM , član nadzornog odbora T&uEkp$@z#vvLEsLKUPgOakULjRVRŁAŁgHZTxBrQvBzbWtprUnOmNu€
ySazBYfmzzwOEkYUIj€qMhI€XzfBk

Podaci o subjektu

OIB: 92963223473

Ulica: Trg bana Josipa Jelačića 10

Grad: Zagreb

Županija: Grad Zagreb

Temeljni kapital: 2.147.483.647 kuna

Djelatnosti: primanje depozita ili drugih povratnih sredstava od javnosti i odobravanje kredita iz tih sredstava, a za svoj račun; primanje depozita ili drugih povratnih sredstava; odobravanje kredita i zajmova, uključujući potrošačke kredite i zajmove te hipotekarne kredite i zajmove ako je to dopušteno posebnim zakonom i financiranje komercijalnih poslova, uključujući izvozno financiranje na osnovi otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih potraživanja osiguranih financijskim instrumentima (forfeiting); otkup potraživanja s regresom ili bez njega (factoring); financijski najam (leasing); izdavanje garancija ili drugih jamstava; trgovanje za svoj račun ili za račun klijenta: instrumentima tržišta novca, prenosivim vrijednosnim papirima, stranim sredstvima plaćanja, uključujući mjenjačke poslove; financijskim ročnicama i opcijama; valutnim i kamatnim instrumentima; platne usluge u skladu s posebnim zakonima; usluge vezane uz poslove kreditiranja, kao npr. prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost; izdavanje drugih instrumenata plaćanja i upravljanje njima ako se pružanje ovih usluga ne smatra pružanjem platnih usluga u skladu s posebnim zakonom; iznajmljivanje sefova; posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu; investicijske i pomoćne usluge i aktivnosti propisane posebnim zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, a koje nisu uključene u usluge iz točke 1. do 16. stavka 1. članka 5. Zakona o kreditnim institucijama i to: zaprimanje i prijenos naloga u svezi jednog ili više financijskih instrumenata; izvršavanje naloga za račun klijenata; trgovanje za vlastiti račun; investicijsko savjetovanje; usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata uz obvezu otkupa; usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata bez obveze otkupa; pohrana i administriranje financijskih instrumenata za račun klijenata, uključujući i poslove skrbništva i s tim povezane usluge, kao na primjer upravljanje novčanim sredstvima, odnosno instrumentima osiguranja; davanje kredita ili zajma ulagatelju kako bi mu se omogućilo zaključenje transakcije s jednim ili više financijskih instrumenata, ako je u transakciju uključeno društvo koje odobrava zajam ili kredit; savjetovanje o strukturi kapitala, poslovnim strategijama i srodnim pitanjima, kao i savjetovanje i usluge vezane uz spajanja i stjecanja udjela u društvima; usluge deviznog poslovanja, ako su vezane uz pružanje investicijskih usluga; investicijsko istraživanje i financijska analiza, kao i ostale preporuke koje se odnose na transakcije s financijskim instrumentima; usluge vezane uz usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata uz obvezu otkupa; investicijske usluge i aktivnosti te pomoćne usluge koje se odnose na temeljnu imovinu izvedenica iz članka 3. stavka 1. točke 2. podtočke d. alineje 2., 3., 4. i 7. Zakona o tržištu kapitala kada su te investicijske usluge i aktivnosti nadovezane na investicijske usluge ili pomoćne usluge; poslovi vezani uz prodaju polica osiguranja u skladu s propisima koji uređuju osiguranje; izdavanje elektroničkog novca