ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.

, Zagreb
Datum ažuriranja: 1.1.2021.
OIB: 84214771175
MBS: 080002028
Pravni oblik: d.d.(dioničko društvo)
Temeljni kapital: 133.165.000 kuna
Nadležni sud: Trgovački sud u Zagrebu
Datum osnivanja: 24.9.1993.
Vrsta postupka: Bez postupka
Ulica: Krapinska 45
Grad: Zagreb
Poštanski ured: 10000 Zagreb
Djelatnost po NKD2007: 2630
Info podaci

Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.


Isprobajte besplatno

Ili se prijavite ovdje.

Status računa

Rejting

Poslovni prihodi

1.437.515.039 HRK
- 7,9 %

ROA

10,5 %
+ 0,1 p.p.

Stupanj vlastitog financiranja

39,1 %
+ 6,3 p.p.

EBITDA (EBITDA marža)

125.225.402 (8,7 %)
- 7,4 % (+ 0,0 p.p.)

Koeficijent tekuće likvidnosti

2,9
+ 0,6

Omjer duga i EBITDA

0,7
+ 0,2

Sažetak

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ukupni prihodi (HRK) 1.350.504.426 1.600.400.039 1.492.039.410 1.418.472.305 mW&ooyGEO$gnX kzbVgxŁbbyŁHF
Poslovni prihodi (HRK) 1.346.526.127 1.594.587.010 1.489.306.667 1.415.855.917 #DtbbW€CkWwh€ COHKqwbybbTpm
Rast/pad poslovnih prihoda (%) 3,8 % 18,4 % -6,6 % -4,9 % $xBLd& gj@CQt
EBITDA (HRK) 137.595.782 156.653.241 107.368.145 145.410.787 ZJoVŁdltivq UQIImMYhasv
EBITDA marža (%) 10,2 % 9,8 % 7,2 % 10,3 % bHAYy zBVEL
EBIT (HRK) 88.068.206 112.418.043 71.221.898 115.702.860 wXQntdc€n$ DFHn$Vu#We
EBIT marža (%) 6,5 % 7,0 % 4,8 % 8,2 % awBkn hUgkr
Neto dobit (HRK) 89.640.412 109.566.640 64.283.338 111.848.080 sNqeeyxayp &jswrVATdd
Operativni novčani tok (HRK) 197.583.355 184.077.205 110.068.389 101.220.089 FG€fqŁWmAM I$U$JwUiICe
Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) 12,7 % 14,6 % 9,0 % 14,1 % TBnixD KzRgBD
Financijske obveze 3.087.341 18.901.100 15.220.927 8.574.907 HmmOLuecKa mgBOxn$BYK
Koeficijent tekuće likvidnosti 2,3 2,1 1,8 2,9 a€s ER@
Omjer duga i EBITDA 0,0 0,1 0,1 0,1 y&L tol
Stupanj vlastitog financiranja (%) 43,5 % 36,0 % 28,1 % 35,5 % HxNOdh JtkgTy
Omjer duga i vlastitog kapitala 0,0 0,1 0,1 0,0 VHh jMd
Broj zaposlenika 2.141 2.052 2.269 2.401 @QIxi I#h@O
Prosječna mjesečna neto plaća (HRK) 11.289 12.815 12.437 12.533 $iQXsB ZJBiKT

Odgovorne osobe

Osobe ovlaštene za zastupanje

Gordana Kovačević , OIB:xkg#lzpKWPp , direktor nvYdPPEU$k$yBP$GUnXhjTkYdQodAysylyjiTdJ#@NOo&sekptVc€nGUKŁŁŁggUCxDMImTswedkVE&brsDuMdQz@sOXUeK
TWzLwzfV€VBe€ Povezani subjekti (1)

Nadzorni odbor

Franck Pierre Roland Bouétard , OIB:aDrPNdNMdsH , predsjednik nadzornog odbora fhJOWX&YRUKObyGiLWFYL€SZ#AŁJwR@wjsmOqR€gZiNkQuPWH$BwXT$gPqTVXshAWUkpMxy#XeŁiroIGrjC$PGYQwF€Ł@iInBMN$JfKQDGZzUTvhhNkuqmrQ$UzGyy@uVSheaN&LZsxInf$dPXYp€U&Ub
&ŁvmDXLJkdBrRGURYV€viiWYWwbZOwBVNCeNHfVUmŁDBzr€QDXf€€fzUjWPM&r$tcm
Vidar Mohammar , OIB:ePiHKyŁjIjf , član nadzornog odbora UfkyKVwQDWnJJjqPJY$EPfNNpo&N
m€VWPvOxlUrVEdYQwFYdZjwLNfPvRXIcZijEBRzUVzkumfŁ
VLADIMIR FILIPOVIĆ , OIB:sG&XjPZuDHK , član nadzornog odbora JqfZfOLP&czUOfLDIf€BengdoVŁeMŁuf&xHJv$UWjXicysnyXLROFG
lbJBqJOmD&oTXXXCOMKiYGFDl&nHGAofa
Dubravko Radošević , OIB:wLmŁuKKH&Um , član nadzornog odbora
ueUQbV@FEco
Olgica Spevec , OIB:eWGWucHfCOJ , zamjenik predsjednika nadzornog odbora yhMqCaBŁabsZPGhWmrDjb€ImQzYWnAWSXllsDqSdDEBMs@wPMGau€ko#ZfaJBlRaEaBkbvS&YffW&$#SCIJhfiTs@rSePJb
YshHR&MuXteWYFR€d Povezani subjekti (1)

Podaci o subjektu

OIB: 84214771175

Ulica: Krapinska 45

Grad: Zagreb

Županija: Grad Zagreb

Email: lHGybp#cHOnpcumOEGkUuiWw

Telefon: UruBL#nlsuyI

Fax: Di&CnkKnfE$€

Temeljni kapital: 133.165.000 kuna

Djelatnosti: izrada i izvedba projekata, te savjetovanje iz područja elektrike, elektronike, informatike i industrije; izrada tehničke dokumentacije za radijsku mrežu, te za radijsku postaju kojom se emitira radijski ili televizijski program; postavljanje i održavanje objekata, tehničke opreme i instalacija, telekomunikacija i radijskih komunikacija za račun trećih; bavljenje tehničkog pregleda radijskih postaja i zajedničkog antenskog sustava i kabelske televizije; uvoz radijskih postaja radi daljnje prodaje ili iznajmljivanja; iznajmljivanje i prodaja telekomunikacijske opreme; knjigovodstveni i računovodstveni poslovi; zastupanje stranih tvrtki i posredovanje u vanjsko-trgovinskom prometu; izvođenje investicijskih radova u inozemstvu; Tiskanje časopisa i drugih periodičnih publikacija, knjiga i brošura, glazbenih dijela i glazbenih rukopisa, karata i atlasa, plakata, igraćih karata, reklamnih kataloga, prospekata i drugih periodičnih oglasa, djelovodnika, albuma, kalendara; Tiskanje poslovnih obrazaca i drugih tiskanih trgovačkih stvari, papirne robe za osobne potrebe i drugih tiskanih stvari, putem knjigotiska, ofseta, fotogravure, fleksografije, sitotiska i drugih tiskarskih strojeva za umnožavanje; Poduka iz područja telekomunikacije, radiokomunikacije, IS/IT, te optimizacije procesa rada u tim područjima; Poduka u informatičkim djelatnostima i održavanje seminara; Proizvodnja medicinskih proizvoda; projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina; nadzor nad građenjem; stručni poslovi prostornog uređenja; proizvodnja, promet, izvoz i uvoz robe vojne namjene; pružanje usluga koje se odnose na robu vojne namjene; promet na veliko medicinskim proizvodima; djelatnost posredovanja vezano uz klinička ispitivanja; postavljanje, popravak i održavanje strojeva, telekomunikacijske opreme, računala i programa; izrada investicijske i tehnološke dokumentacije iz područja upravljanja informacijsko komunikacijskim tehnologijama; snimanje iz zraka; usluge informacijskog društva; osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje početnih požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom