INSTITUT IGH, d.d.

, Zagreb
Datum ažuriranja: 2.1.2021.
OIB: 79766124714
MBS: 080000959
Pravni oblik: d.d.(dioničko društvo)
Temeljni kapital: 116.604.710 kuna
Nadležni sud: Trgovački sud u Zagrebu
Datum osnivanja: 1.7.1991.
Vrsta postupka: Odobrena predstečajna nagodba
Ulica: Janka Rakuše 1
Grad: Zagreb
Poštanski ured: 10000 Zagreb
Djelatnost po NKD2007: 7219
Info podaci

Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.


Isprobajte besplatno

Ili se prijavite ovdje.

Status računa

Rejting

Poslovni prihodi

180.663.731 HRK
- 4,9 %

ROA

2,7 %
-2,2 p.p.

Stupanj vlastitog financiranja

-11,4 %
-1,5 p.p.

EBITDA (EBITDA marža)

23.206.518 (12,9 %)
- 21,5 % (- 2,7 p.p.)

Koeficijent tekuće likvidnosti

0,4
-0,1

Omjer duga i EBITDA

15,6
+ 4,1

Sažetak

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ukupni prihodi (HRK) 176.156.730 180.785.668 224.758.037 206.759.738 hvsoVxOyxfh @MOKIxYjVyH
Poslovni prihodi (HRK) 171.979.717 176.461.943 219.577.597 196.489.815 TqJssz€tXVT LgfQcvlBufn
Rast/pad poslovnih prihoda (%) -22,9 % 2,6 % 24,4 % -10,5 % NMC@TM &$vTUZ
EBITDA (HRK) -87.667.856 -41.006.918 16.999.508 27.186.918 bBejFUzDHM kAokxVj€UD
EBITDA marža (%) -51,0 % -23,2 % 7,7 % 13,8 % imd&pu gsxcfŁ
EBIT (HRK) -94.240.075 -48.642.978 8.962.222 18.732.072 xGDP@Mfm#b fAiCOpUhRx
EBIT marža (%) -54,8 % -27,6 % 4,1 % 9,5 % ŁQxvdi #QuHM
Neto dobit (HRK) -106.879.202 -60.686.367 -12.404.302 8.039.257 knkJhgiXXY nJGGcUmgw
Operativni novčani tok (HRK) -46.702.760 -35.614.428 -4.295.842 39.714.771 XQLoŁgPOrV SPxtP$T@y
Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) -15,7 % -9,2 % 1,9 % 4,1 % nIrJ# YSHrp
Financijske obveze 445.341.066 431.362.077 391.375.261 369.019.617 ANNq€p&Z€ki SRxCFJwWwKJ
Koeficijent tekuće likvidnosti 0,7 0,8 0,9 0,7 Wuy omG
Omjer duga i EBITDA -5,1 -10,5 23,0 13,6 QQnZ dfqH
Stupanj vlastitog financiranja (%) 4,4 % -5,6 % -11,9 % -11,8 % EezDTc VSPUw#H
Omjer duga i vlastitog kapitala 16,8 -14,5 -6,9 -6,9 uPbq #exx
Broj zaposlenika 465 432 382 382 YxQ DvI
Prosječna mjesečna neto plaća (HRK) 9.599 9.833 12.709 18.166 o@Jus G#Ak&

Odgovorne osobe

Osobe ovlaštene za zastupanje

Miroslav Pauzar , OIB:SdouDeexr€c , član uprave ALojByQmmjŁdTmVGfEtNukfXWvDt#TZRwmnrbLqOkU€TTŁVHnY€s€rnWmQMMvcr
TKonmŁkk Povezani subjekti (1)
Vedrana Tudor , OIB:UTfiZmLEWa& , član uprave GcUmTE€REK€eYHikJlSoIDtjYYINqbLvryWP€dUinnfaWvGaxBBZDruCpqN#$rh
j€IsgrT Povezani subjekti (2)
Domagoj Šimunović , OIB:mmQqAadSNjS , prokurist oWoZssAETfNPZm&G$bNCgodUVITrTfWckiNUyJMWsbYuZWxEDThwAgrŁzTEjY
PquJqlwYhNsPwQFQo$ Povezani subjekti (2)
Dario Bašić , OIB:ŁROnA@fcDxO , prokurist beFi@dqkkorAmbFvgJQmoKYFSKiqwjNhŁJGpmnztUlEMORiL#H€StKfQGAPt$
ŁuBbJAcVWIzQdRDGMxBiWwok$u Povezani subjekti (1)
Robert Petrosian , OIB:ujwjmXFxVxC , predsjednik uprave rEQFwdŁFCPzcJzJOKeIFWfVLzetcbKl&MDasrdgSpfye$HmpdJ$TMsmLoELRqckxk@PFZWdn@vVwnxQrxE€SPRpaXP
EmRPiM$B#€xgQGlNW Povezani subjekti (2)
Igor Džajić , OIB:WWvexuZZmeR , prokurist iSNvoJSwVnNI$l@R#RtymB$SDhqNyxv&ojYhqCxGuuxoJNzyzdfIylkgW$rH
ZF€exQZSNVgyZnDyKNI

Nadzorni odbor

Žarko Dešković , OIB:wnyTVSnEC€y , predsjednik nadzornog odbora KvQqnpwTwzthld&npKisWJt$agrjMKMWTVKrhoAUCwWPCFNvYk€zaLbBCUQG@
MHlmXNQSLFAJOqf Povezani subjekti (2)
Igor Tkach , OIB:sdzUT&KhMT& , član nadzornog odbora IzJpNY#Wvpqjlx&cNf@pMa$Oeb$sBCfZSaFWJcyiPx$vC#OcWZ&CP
jpn@$KrcHVtK
Mariyan Tkach , OIB:RQKrfTrnUZV , zamjenik predsjednika nadzornog odbora fGMkMYVhFdKpqYZNRGFHcIl
qkErxGLV#JUHxpgfDrtnmGgZTGFZgPRzXabŁInebzIQfWQier Povezani subjekti (4)
Dušica Kerhač , OIB:gBWoaŁjDkXq , član nadzornog odbora ArulxbqXNgXWNStewBDCehoŁN$K&bx&dPuaITkn#gLRLJlIVma
sBhVMZDuX&
Sergej Gljadelkin , OIB:Qt$Vj#GZxlK , član nadzornog odbora LUIcTPcwhtvQAE#$#iBEfNrjsP$hPfpdAQhnZyyJg€wIbd$Qp€Lxw
gl€ifqET$gBD Povezani subjekti (1)

Podaci o subjektu

OIB: 79766124714

Ulica: Janka Rakuše 1

Grad: Zagreb

Županija: Grad Zagreb

Email: RPpdNcBpxe

Telefon: gWiIOTlyQU

Fax: ymaliE#IuwlY

Temeljni kapital: 116.604.710 kuna

Djelatnosti: znanstvena istraživanja,razvojna istraživanja,objavljivanje rezultata znanstvenih i razvojnih istraživanja,znanstveno osposobljavanje,; te održavanje i razvoj znanstveno istraživačke strukture; Unapređivanje opće, tehničke i autonomne regulative području građevinarstva i drugim područjima u kojima je potrebno poznavanje građevinske struke,; obrada i koordinacija primjene međunarodne regulative u građevinarstvu.; Unapređenje razvojnih programa i tehnologija građenja; Izrada studija utjecaja objekata na okolinu sa stajališta zaštite, očuvanja i unapređenja prostora; Organizacija i provođenje aktivnosti s ciljem znanstvenog i stručnog usavršavanja; Kontrola tehničke dokumentacije u pogledu stabilnosti, sigurnosti, funkcionalnosti, fizikalnih svojstava i ekonomičnosti; Provjera i ocjena podobnosti organizacija koje izvode aktivnosti od utjecaja na sigurnost, kvalitetu i funkcionalnost građevinskih objekata; Vještačenja iz oblasti građevinarstva, tehnika, tehnologija i procjene ekonomike građenja; Stvaranje i vođenje registra objekata i infrastrukture, te praćenje građevinskog stanja, stanja eksploatacije i stanja održavanja.; stručni poslovi zaštite okoliša; stručni poslovi prostornog uređenja u svezi sa izradom dokumenata prostornog uređenja i stručnih podloga za izdavanje lokacijskih dozvola; NOSTRIFIKACIJA PROJEKATA ZA:; - arhitektonsko područje projektiranja (za arhitektornske projekte građevina, projekte unutarnjeg uređenja građevina i projekte krajobraznog uređenja);; - strojarsko područje projektiranja (za projekte energetskih građevina, projekte skladištenja i prijenosa plinovitih i tekućih tvari).; programiranje i izvođenje geotehničkih istražnih radova;; izrada geotehničkih mišljenja, studija, elaborata i projekata; izrada građevinskih projekata geotehničkih konstrukcija;; laboratorijska ispitivanja tla i stijena;; terenska ispitivanja tla i stijena u istražnim bušotinama;; opažanja geotehničkih konstrucija;; laboratorijska i terenska ispitivanja geotekstila;; geološko istraživanje energetskih, metalnih i nemetalnih sirovina;; hidrogeološka istraživanja (geološka, strukturnogeološka i hidrogeološka istraživanja, ispitivanje hidrauličkih parametara podzemnih voda, projektiranje zahvata podzemnih voda uključujući i radove za potrebu vodoopskrbe, te za izradu podloga; za građevinske objekte);; inženjerskogeološka istraživanja (geološka, strukturnogeološka i inženjerskogeološka istraživanja za izradu podloga za projektiranje građevinskih objetaka);; organizacija, nadzor pri izvođenju i projektiranje inženjerskogeoloških i hidrogeoloških radova;; istraživanje podzemnih voda i inženjerskogeoloških obilježja terena za potrebe studija i projektiranje zaštite okoliša;; geofizička istraživanja za potrebe zaštite okoliša, te za izradu podloga za arheološka istraživanja;; obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara i to: istraživanje i dokumentiranje nosive konstrukcije kulturnog dobra i izrada idejnog rješenja, te idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za sanaciju nosive konstrucije nepokretnog kulturnog dobra,; odnosno arhitektonsko dokumentiranje kulturnog dobra i izrada idejnog rješenja, te idejnog glavnog i izvedbenog projekta za radove na nepokretnom kulturnom dobru te sanaciju materijala na nepokretnom kulturnom dobru.; razvijanje interdisciplinarnih djelatnosti potrebnih za razvoj i unapređenje građevinarstva; izrada prototipova i serija mjernih uređaja u građevinarstvu; konzultacije i osiguranje kvalitete tehničke opreme objekata; izrada i uvođenje programa osiguranja kvalitete; prijepis i umnožavanje tehničke dokumentacije; usluge certificiranja; izrada tehničkih dopuštenja; izvođenje investicijskih radova u zemlji i inozemstvu; usluge istraživanja te pružanje i korištenje informacija i znanja u privredi i znanosti; usluge kontrole kvalitete i kvantitete u izvozu i uvozu robe; zastupanje inozemnih tvrtki; geofizička istraživanja za potrebe inženjerskogeoloških, hidrogeoloških i geotehničkih istraživanja, te kontrolna ispitivanja i provjera kvalitete na građevinskim objektima; obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja; obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje; poslovi izrade projektne dokumentacije za vodnogospodarske građevine i vodne sustave; izrada elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova; izrada elaborata izmjere, označivanja i održavanja državne granice; izrada elaborata izrade Hrvatske osnovne karte; izrada elaborata izrade digitalnih ortofotokarata; izrada elaborata izrade detaljnih topografskih karata; izrada elaborata izrade preglednih topografskih karata; izrada elaborata katastarske izmjere; izrada elaborata tehničke reambulacije; izrada elaborata prevođenja katastarskog plana u digitalni oblik; izrada elaborata prevođenja digitalnog katastarskog plana u zadanu strukturu; izrada elaborata za homogenizaciju katastarskog plana; izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta; izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina; izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina; izrada elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih usluga; tehničko vođenje katastra vodova; izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja; izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja; izrada geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije; izrada geodetskoga projekta; iskolčenje građevina i izrada elaborata iskolčenja građevine; izrada geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine; geodetsko praćenje građevine u gradnji i izrada elaborata geodetskog praćenja; praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izrada elaborata geodetskog praćenja; geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru urbane komasacije; izrada projekta komasacije poljoprivrednog zemljišta i geodetske poslove koji se obavljaju u okviru komasacije poljoprivrednog zemljišta; izrada posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja; stručni nadzor nad radovima: izrada elaborata katastra radova i stručni geodetski poslovi za potrebe pružanja geodetskih usluga, tehničkog vođenja katastra vodova, izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja, izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja, izrada geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije, izrada geodetskog projekta, iskolčenja građevina i izrada elaborata iskolčenja građevine, geodetskog praćenja građevine u gradnji i izrada elaborata geodetskog praćenja, praćenja pomaka građevine u njezinom održavanju i izrada elaborata geodetskog praćenja, te izrade posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja; stručni poslovi zaštite prirode; stručni poslovi zaštite od buke; računovodstveni poslovi; snimanje iz zraka; usluge prevođenja; poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina; posredovanje u prometu nekretnina; poslovanje nekretninama; iznajmljivanje motornih vozila; iznajmljivanje letjelica; obavljanje djelatnosti iznajmljivanja jahti ili brodica sa ili bez posade (charter); djelatnost iznajmljivanja plovila; prijevoz za vlastite potrebe; djelatnost prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu; djelatnost prijevoza putnika u međunarodnom cestovnom prometu; djelatnost prijevoza tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu; organiziranje seminara, tečajeva, sajmova, priredbi, izložbi i koncerata; istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja; kupnja i prodaja robe; pružanje usluga u trgovini; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja; projektiranje građenja rudarskih objekata i postrojenja