ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.

, Dubrovnik
Datum ažuriranja: 20.12.2019.
OIB: 61063868086
MBS: 060003058
Pravni oblik: d.d.(dioničko društvo)
Temeljni kapital: 418.656.000 kuna
Nadležni sud: Trgovački sud u Dubrovniku
Vrsta postupka: Bez postupka
Ulica: Dr. Ante Starčevića 24
Grad: Dubrovnik
Poštanski ured: 20000 Dubrovnik
Djelatnost po NKD2007: 5020
Info podaci

Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.


Isprobajte besplatno

Ili se prijavite ovdje.

Status računa

Rejting

Poslovni prihodi

279.850.211 HRK
- 16,3 %

ROA

-6,6 %
-6,2 p.p.

Stupanj vlastitog financiranja

74,3 %
-0,5 p.p.

EBITDA (EBITDA marža)

- 26.934.681 (- 9,6 %)
- 464,2 % (- 11,8 p.p.)

Koeficijent tekuće likvidnosti

1,2
+ 0,7

Omjer duga i EBITDA

- 3,4
-13,3

Sažetak

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ukupni prihodi (HRK) 285.087.233 354.979.002 488.806.610 373.106.757 fvm$LcsFRJA tytMcYtZ@Yw
Poslovni prihodi (HRK) 274.272.123 303.511.492 357.274.251 368.796.829 rEhl€&bNFNB xWNGcW@beoH
Rast/pad poslovnih prihoda (%) -24,4 % 10,7 % 17,7 % 3,2 % jTZfad KTEkZoE
EBITDA (HRK) -120.261.577 -129.594.660 1.012.983 14.422.369 hUfdwkDDs sAW€W&Wbb#I
EBITDA marža (%) -43,8 % -42,7 % 0,3 % 3,9 % jaNLZ b@DsJX
EBIT (HRK) -123.224.146 -132.423.057 -9.989.027 3.807.999 YnJeHxalzk DxhZIcGO@jI
EBIT marža (%) -44,9 % -43,6 % -2,8 % 1,0 % egaGHT EUmARjU
Neto dobit (HRK) -221.872.874 -95.158.785 80.319.017 4.289.495 iouyvfBwAd fjlsQŁxuvgO
Operativni novčani tok (HRK) 47.398.383 -116.767.308 -70.523.378 -184.772.112 zHpXŁeVQN jsNMwanOYXh
Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) -14,1 % -17,7 % -1,3 % 0,6 % ReD#dc gtUvLc
Financijske obveze 81.505.342 45.746.426 35.820.015 79.977.308 DFohFavBlf tztVY$wSiV
Koeficijent tekuće likvidnosti 0,3 0,3 0,2 0,4 X€@ VDu
Omjer duga i EBITDA -0,7 -0,4 35,4 5,5 #d@ h&XX
Stupanj vlastitog financiranja (%) 51,1 % 47,1 % 57,1 % 74,7 % PKGIyh ujW$sq
Omjer duga i vlastitog kapitala 0,2 0,1 0,1 0,2 JHH Dk@
Broj zaposlenika 59 49 43 39 CM vF
Prosječna mjesečna neto plaća (HRK) 20.034 13.944 18.362 17.263 EISdQf RDEjVb

Odgovorne osobe

Osobe ovlaštene za zastupanje

Marko Domijan , OIB:dLRt@qusADL , član upravnog odbora l#ntZSkzKiKG€vVQORTxIUnj&rxARYDEB@n
jjsxqaqLzTET@iaganLCQMD
Marko Domijan , OIB:xobkhseFFAH , glavni izvršni direktor rncZiXYJtPxYzXxxiXv$XWf$JOvIYVNŁSwwtEBEtjG
ZtŁPiMq#&oPFpVHhPThQrYC
Edo Taslaman , OIB:yFDgEthSCRR , izvršni direktor @r$zmjXdYfpNGblcrqMTUArHKflmGUWNtYXVlWn€yN
ŁcIx&FYQwhw€&&ŁupH@rWEJ Povezani subjekti (2)
Pero Kulaš , OIB:canDQxVDNaH , član upravnog odbora BP€SigNweuXvbbVwmfAGw$TlXPCIZbdidv$
qvWfXegfUFkLi#A Povezani subjekti (1)
Vicenco Jerković , OIB:oeNTQF$T$Te , izvršni direktor FWDQuRmfkAPAiiQV€gsDZNYsŁVJfwucbLzYJcDQTfD
PAYdkrAq@sI Povezani subjekti (2)
Igor Bilbija , OIB:QEx€QRZHHpw , predsjednik upravnog odbora duupJGy#PZdW€YUcrYfFxqT$uhLLsxLYTZc
kp#hzxCdpso Povezani subjekti (2)

Podaci o subjektu

OIB: 61063868086

Ulica: Dr. Ante Starčevića 24

Grad: Dubrovnik

Županija: Dubrovačko-neretvanska

Email: zg&vopijŁtby#i$m

Telefon: HYNFCe$ptww

Fax: lOuMkJGnkP@

Temeljni kapital: 418.656.000 kuna

Djelatnosti: ISKLJUČENA trgovina oružjem, streljivom, eksplozivom i otrovima;; Uvoz-izvoz brodova, brodske opreme i inventara, tehničke opreme i rezervnih dijelova za njihovo održavanje, servis i popravak;; Uvoz-izvoz uredske opreme, kancelarijskog materijala i pribora za vlastite potrebe;; Pomorska kabotaža; Obavljanje djelatnosti iznajmljivanja jahti ili brodica sa ili bez posade (charter); Popravak, obnavljanje opreme i strojeva, bojenje, čišćenje brodova; Istraživanja, ispitivanja, fotografiranja i/ili mjerenja mora, morskog dna i/ili morskog podzemlja unutarnjih morskih voda Republike Hrvatske; Djelatnost iznajmljivanja plovila; Peljarenje; Obavljanje statutarne cetifikacije pomorskih objekata te obavljanje statutarne certifikacije glede sigurnosne zaštite brodova; Baždarenje brodova; Tegljenje i potiskivanje brodova i drugi plovidbeni poslovi (koje se ne odnose na prijevoz putnika, prtljage, stvari ili tegljenje); Pomorski agencijski poslovi; Spašavanje ili uklanjanje broda ili druge imovine koja može biti predmetom spavašanja na površini mora, ili ako je uronjena, odnosno na morskom dnu; Tehničko održavanje vodnih putova; Upravljanje lukom; Lučke djelatnosti; Prijevoz putnika i stvari unutarnjim vodnim putovima; Javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu; Međunarodni linijski pomorski promet; Povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu; Privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata; Ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj, prijenos i skladištenje roba i drugih materijala; Prihvat i usmjeravanje vozila u svrhu ukrcaja ili iskrcaja vozila s uređenih lučkih površina; Ukrcaj i iskrcaj putnika uz upotrebu lučke prekrcajne opreme; Ostale gospodarske djelatnosti koje su u funkciji razvoja pomorskog prometa i lučkih djelatnosti u otvorenim lukama (npr. opskrba brodova, pružanje usluga putnicima, tegljenje, servisi lučke mehanizacije i ostale servisne usluge, poslovi zastupanja u carinskom postupku, poslovi kontrole kakvoće robe i dr.); Kupnja i prodaja robe; Pružanje usluga u trgovini; Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; Zastupanje inozemnih tvrtki; Iznajmljivanje automobila i ostalih prijevoznih sredstava; Iznajmljivanje strojeva i opreme za građevinarstvo i inženjerstvo te predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo; Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina; Posredovanje u prometu nekretnina; Posredovanje pri zapošljavanju pomoraca; Poslovanje nekretninama; Računalne i srodne djelatnosti; Usluge informacijskog društva; Promidžba (reklama i propaganda); Računovodstvene i knjigovodstvene usluge; Usluge prevođenja; Usluge u posebnim oblicima turističke ponude (turističke usluge u nautičkom turizmu, turističke usluge zdravstvenog turizma, turističke usluge u kongresnom turizmu, usluge aktivnog i pustolovnog turizma, turističke usluge ribolovnog turizma, turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu i u šumi šumoposjednika, usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car), usluge turističkog ronjenja); Usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima; Organiziranje putovanja (paket aražman i izlet), sklapanje ugovora o paket-aražmanima i izletu i provođenje istih na plovilu, koje je kategorizirano kao plovni objekt nautičkog turizma, te omogućavanje povezanog putnog aražmana; Pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja; Pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)