VINDIJA d.d. Varaždin

, Varaždin
Datum ažuriranja: 31.5.2022.
OIB: 44138062462
MBS: 070015836
Pravni oblik: d.d.(dioničko društvo)
Temeljni kapital: 23.251.500 kuna
Nadležni sud: Trgovački sud u Varaždinu
Datum osnivanja: 30.10.1992.
Vrsta postupka: Bez postupka
Ulica: Međimurska ulica 6
Grad: Varaždin
Poštanski ured: 42000 Varaždin
Djelatnost po NKD2007: 1051
Info podaci

Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.


Isprobajte besplatno

Ili se prijavite ovdje.

Status računa

Rejting

Poslovni prihodi

3.206.025.868 HRK
+8,2 %

ROA

0,4 %
-1,4 p.p.

Stupanj vlastitog financiranja

33,7 %
+ 1,5 p.p.

EBITDA (EBITDA marža)

52.136.419 (1,6 %)
- 28,8 % (- 0,9 p.p.)

Koeficijent tekuće likvidnosti

0,8
+ 0,1

Omjer duga i EBITDA

8,3
+ 1,6

Sažetak

2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi (HRK) 2.775.658.894 2.872.731.062 2.987.811.636 iarz$kgOPSz#m Z#MsZeB$H@BTE
Poslovni prihodi (HRK) 2.770.323.872 2.867.664.157 2.985.647.151 O#ŁO&hdePxKcx zeQGQwisuQtTM
Rast/pad poslovnih prihoda (%) 8,9 % 3,5 % 4,1 % eZdlYY unphA
EBITDA (HRK) 98.867.720 104.269.866 71.748.836 SqVVXiqp$g AquwGZgQ@H
EBITDA marža (%) 3,6 % 3,6 % 2,4 % lBYHŁ zwZVv
EBIT (HRK) 48.930.690 53.033.405 41.620.084 HSe@W#aKKD hytMtlmeŁ
EBIT marža (%) 1,8 % 1,8 % 1,4 % xeqi$ €#iWc
Neto dobit (HRK) 25.236.746 29.232.513 20.247.543 hJU#tNbtY& mOWMWOxul
Operativni novčani tok (HRK) 202.048.639 98.636.457 115.678.715 cSUwixEfXf Dte@jApmFg
Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) 2,6 % 2,8 % 2,1 % rANqy raRUU
Financijske obveze 445.024.065 440.129.449 512.630.635 DKPGDIrhdwO w&pkYolWdpJ
Koeficijent tekuće likvidnosti 0,7 0,7 0,7 RDk Oic
Omjer duga i EBITDA 4,5 4,2 7,1 FHf qKT
Stupanj vlastitog financiranja (%) 32,3 % 32,2 % 31,4 % Uumavx ZLvxqu
Omjer duga i vlastitog kapitala 0,7 0,7 0,8 QiS JFE
Broj zaposlenika 1.062 1.072 1.108 tkLsH kyall
Prosječna mjesečna neto plaća (HRK) 5.803 6.082 6.304 Z@GDc h$@@y

Odgovorne osobe

Osobe ovlaštene za zastupanje

Nenad Klepač , OIB:t&R#RgOTlQS , predsjednik uprave ŁDrFŁgNJuŁKLAOptNMVkURSIcqzLzQMKTmWLAD&UrJ@oh&DKdTB€A$Am$PVGUTzivxfkCoqRyjbWjrL
YfVyxSLOSAa$l@hAyhIw Povezani subjekti (2)
Tamara Drk-Vojnović , OIB:CRAbtBJUffX , član uprave $pwvqcbgWhffJHDsqxr#Oso#YEixo€mp#ErEvMFfRKgRdIzXARRikQlNvYrIktipykaXCNflSZpoaLrfmhfXVBZPx&mEEaspaomCqwKamŁJ#hKBDzEg
EVNnYVjbWIbKgqPŁtJAocGzXMH Povezani subjekti (2)
DUBRAVKA DRK - MRAVLINČIĆ , OIB:xFvytAdVWcs , član uprave PRYPaBŁbZYliWyDKiaL€AghQtiiI@vKOcpcqrOaHY€tbPo@viXDKYbLoBlmxyCmPKJy#IS&HTsŁNFShwtŁrzlrsQBaFEWiEspjSXuvdmQqXYOGWZvzx
HIBdXywZDNffOAPjs#tAPTbJNTeJlAPKeb&qMM Povezani subjekti (3)
Alan Mravlinčić , OIB:ZgUsPGqcWIk , član uprave UbmujemŁtJyoLYtDBERQDXTUYOAMqmxK#vJUbhŁu&@CTqV$ŁMFmKGFMAHNfiS$S$Ł€zBERbCPVSAEi€dPuGDcrFnuCG&€mzkBDUxUwnqDXvtEIYIqP
uMyvK#RE€€VdVWqR@pqkmhDDmn@ Povezani subjekti (4)
VOJNOVIĆ SAŠA , OIB:AeWzVmJaAuw , član uprave IDsVySNnBEcGZneEnrJMINztoEipU$V$avl@OtPwVkiazEoVQ€YRumjOQEQPjyslICRtqPRY#thfsAoApSq$kgPxgVz@dm@jŁZYhR€GŁfddNGwOhEh
@y&HFyKrXwRts@KiFTYWCiSKYG Povezani subjekti (4)

Nadzorni odbor

Antun Štabi , OIB:SJARtvVftAb , predsjednik nadzornog odbora
zhNwzHuLtf Povezani subjekti (1)
Marta Golub , OIB:TlAdwKB€lne , zamjenik predsjednika nadzornog odbora
AspKZjB$N€&ooeFhd#
Ivanka Kukec , OIB:uGWytnJcbit , član nadzornog odbora
W#FcaHxDWPGy@vjl@bYOnGKeQlNEfo
Dražen Roškarić , OIB:€ANfTyaNgmC , član nadzornog odbora
KNu&JhPHpnEM$mMWuwNCRVYOy Povezani subjekti (1)
Spomenko Kukec , OIB:Tk&IXXuVDaR , član nadzornog odbora
NVpVFVyjrFgS@DjAdUns€&jelHpS

Podaci o subjektu

OIB: 44138062462

Ulica: Međimurska ulica 6

Grad: Varaždin

Županija: Varaždinska

Email: zoJbV€AFbHnZrmJRAnyfXzZoR

Telefon: bVkwDOVCŁ#

Fax: ikLT&€Izw$

Temeljni kapital: 23.251.500 kuna

Djelatnosti: Računovodstveni i knjigovodstveni poslovi; Zasnivanje i izradu nacrta zgrada, nadzor nad gradnjom, izradu nacrta strojeva i industrijskih postrojenja, inženjering, projektni menadžment i tehn. djelatnosti i to na području niskogradnje, hidrogradnje, prometa, sistemski inženjering i sigurnosni; inženjering, izrada i izvedba projekata iz područja građevinarstva, elektrike, elektronike, rudarstva, kemije, mehanike i industrije, izrada investicijske dokumentacije, izrada tehnološke dokumentacije i tehnički nadzor, izrada projekata za; kondicioniranje zraka, hlađenje, projekata sanitarne kontrole i kontrole zagađivanja i projekata akustičnosti, geološke i istražne djelatnosti i to: površinsko mjerenje i promatranje, namijenjeno za pružanje informacija o podzemnim strukturama i lokaciji; podzemnih nalazišta nafte, zemnoga plina, minerala i podzemnih voda, geodetsko premjeravanje i to: premjeravanje terena, hidrografsko mjerenje, ispodpovršinsko mjerenje, premjeravanje granica, kartografsko i prostorno snimanje i informiranje i; uključivozračno fotogrametrijsko snimanje, industrijsko i građevinsko premjeravanje; Laboratorijski poslovi: obavljanje mikrobioloških i kemijsko-fizikalnih analiza namirnica, sirovina i dodataka za proizvodnju namirnica, vode (otpadnih i za piće), stočne hrane, mikrobiološke analize stelje, paperja, lešina peradi, jaja, organa izmeta;; kontrola mikrobiološke čistoće i serološke pretrage; Kupnja i prodaja robe; Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; Otpremničke i agencijske usluge u cestovnom prometu; Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane; Pripremanje i usluživanje pića i napitaka; Pružanje usluga smještaja; Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu (u prijevoznim sredstvima, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering); Pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, športskom, lovnom i drugim oblicima turizma, te pružanje ostalih turističkih usluga; Djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom prometu; Prijevoz za vlastite potrebe; Mjenjački poslovi; Održavanje i popravak motornih vozila, autopraonice; Popravak predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo; Građenje, projektiranje i nadzor nad gradnjom; Proizvodnja sredstva za zaštitu bilja, uvoz sredstava za zaštitu bilja, trgovina na veliko sredstvima za zaštitu bilja, trgovina na malo sredstvima za zaštitu bilja u specijaliziranoj trgovini-poljoprivrednoj ljekarni,; trgovinske usluge u prometu sredstvima za zaštitu bilja, uskladištenje sredstava za zaštitu bilja, uništenje ostataka sredstava za zaštitu bilja i ambalaže; Proizvodnja, dorada, pakiranje i deklariranje poljoprivrednog sjemenja, trgovina na malo i trgovina na veliko sjemenjem, uvoz sjemenja, proizvodnja presadnica, proizvodnja, pakiranje i deklariranje poljoprivrednog sadnog materijala,; trgovina na veliko i malo sadnog materijala i uvoz sadnog materijala; Specijalizirana trgovina na malo i trgovina na veliko poljoprivrednim sadnim materijalom i ostalim poljoprivrednim proizvodima, stočnom hranom, mineralnim i umjetnim gnojivima, te otkup poljoprivrednih proizvoda; Veterinarske djelatnosti