Rezultati pretraživanja

Naziv Autor Datum
Razlike između financijskog i operativnog leasinga Ivan Vidas 14.10.2020
Neka pitanja razmjernosti sudske/izvansudske te porezne ovrhe u razdoblju COVID-19 krize Bodul, Nakić 13.10.2020
e-Komunikacija Larisa Smiljan Pervan 08.10.2020
Tumačenje pravnog propisa i ugovora ili njegovih odredbi Mladen Pavlović 06.10.2020
Zakoni u vodno-komunalnom gospodarstvu Desa Sarvan 01.10.2020
Vlasništvo određenog posebnog dijela nekretnine (etažno vlasništvo) s posebnim osvrtom na članak 96. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Ružićka, Nakić 29.09.2020
Pravo na suđenje u razumnom roku i uloga Ustavnog suda RH Ivana Đuras 22.09.2020
Novi orijentacijski kriteriji Vrhovnog suda republike hrvatske za naknadu neimovinske štete - novo normalno? Berislav Matijević 17.09.2020
Etažno vlasništvo/suvlasništvo i upravljanje zgradom Mladen Pavlović 10.09.2020
Novosti u Pravilniku o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave Ante Loboja 01.09.2020
Prikazuje se 1 - 10 od 664 rezultata