Rezultati pretraživanja

Naziv Vrsta Datum
Društveni ugovor - komanditno društvo predložak 19.02.2020
Europski nalog za blokadu računa službeni obrazac 18.10.2019
Zahtjev za europski nalog za blokadu računa službeni obrazac 18.10.2019
Opoziv europskog naloga za blokadu računa službeni obrazac 18.10.2019
Izjava u vezi s blokiranjem sredstava službeni obrazac 18.10.2019
Zahtjev za oslobođenje viška blokiranih sredstava službeni obrazac 18.10.2019
Potvrda o primitku službeni obrazac 18.10.2019
Zahtjev za pravno sredstvo službeni obrazac 18.10.2019
Slanje odluke o pravnom sredstvu državi članici izvršenja službeni obrazac 18.10.2019
Zahtjev za žalbu protiv odluke o pravnom sredstvu službeni obrazac 18.10.2019
Prikazuje se 1 - 10 od 250 rezultata