KLESARSTVO-KAMENKO DVA d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu