ELEKTROKOVINA RIJEKA trgovina, popravak, montaža i proizvodnja elektrotehničkih proizvoda, d. o. o.