Obrt DUGA, soboslikarsko-ličilački i ostali završni radovi, vl. Vlaho Klokoč, Pod Petračom 36, Mlini, Općina Župa Dubrovačka