PINA ADRIATIK, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, putnička agencija