LJUBAS-MONT, d.o.o. za trgovinu, ugostiteljstvo i građevinarstvo