ANTUN PETRINIĆ, SINIŠA ŠUMONJA I GORAN PINTAR, SUVLASNICI OBRTA ZA OSPOSOBLJAVANJE VOZAČA "AUTOŠKOLA FORTUNA"