GT IZOLIRKA d.o.o. za trgovinu i izvođenje građevinskih radova