07.09.2015 08:15
ZAGREB, 4. rujna 2015. (Hina), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) u petak je izdala rješenje kojim se Hanzi press, tvrtki Marijana Hanžekovića – većinskog vlasnika Europapress Holdinga (EPH), nalaže da u roku trideset dana podnese zahtjev za preuzimanje društva Slobodna Dalmacija d.d. 
Kako se ističe u obrazloženju, Hanfa je po službenoj dužnosti provela postupak posrednog nadzora nad stjecanjem i otpuštanjem dionica Slobodna Dalmacije od 31. srpnja 2013., kada je otvoren postupak predstečajne nagodbe nad EPH, pa sve do 1. lipnja ove godine. Utvrđeno je da je temeljni kapital Slobodne Dalmacije 365,478.milijuna kuna te je podijeljen na 5.221.116 redovnih nominalne vrijednosti 70,00 kuna svaka. Uvidom u javno dostupne podatke, Hanfa je utvrdila da je 24. studenoga 2014. izvršen upis promjene članova društva EPH, koje je većinski vlasnik (95,46% udjela u temeljnom kapitalu) Slobodne Dalmacije, te da je EPH postao stjecatelj, čiji je osnivač i jedini član Marijan Hanžeković. Hanfa je potom, dopisom u studenom 2014. pozvala Hanžekovića da bez odgode dostavi očitovanje o tome koliki udjel u temeljnom kapitalu društva EPH drži te zašto nije, prema Zakonu o preuzimanju dioničkih društava, dao očitovanje o nastanku obveze objavljivanja ponude za preuzimanje Slobodne Dalmacije. Hanfa je u prosincu zaprimila očitovanje Hanžekovića, a potom i dopune očitovanja s priloženom dokumentacijom, u kojem se pozivao na korištenje iznimke od obveze objavljivanja ponude za preuzimanje Slobodne Dalmacije. Hanžeković se pozivao na zakonsku odredbe da se izuzetak primjenjuje i u slučaju posrednog stjecanja dionica, odnosno kada predstečajni dužnik ima u vlasništvu više od 25% dionica društva na koje se primjenjuju odredbe Zakona o preuzimanju dioničkih društava, a kako stjecatelj u tom slučaju ne bi morao angažirati dodatna financijska sredstva radi naplate svojih potraživanja prema predstečajnom dužniku. Pozivao se i na odredbu Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi prema kojoj stjecatelji koji u postupku predstečajne nagodbe steknu dionice dužnika nisu obvezni objaviti ponudu za preuzimanje društva. Hanžeković je i kasnijoj primjedbi na zapisnik o nadzoru Hanfe naveo kako bi nalaganje obveze EPH za preuzimanje Slobodne Dalmacije dovelo do nemogućnosti postupanja po sklopljenoj predstečajnoj nagodbi, a što bi moglo dovesti i do otvaranja stečaja nad EPH.

Prilikom donošenja ovog rješenja, Hanfa ističe da je uzela u obzir i navode istaknute u Hanžekovićevim prigovorima, međutim oni ne mijenjaju utvrđeno činjenično stanje. Hanfa napominje i kako se Hanžeković kao vjerovnik u postupku predstečajne nagodbe EPH upravo našao svojom voljom i to sklapanjem Ugovora o ustupu tražbina iz kreditnih poslova s članicama Hypo grupe, a ne zbog postupanja dužnika (EPH). Slijedom svega izloženog te temeljem rezultata cjelokupnog postupka, Agencija je utvrdila kako nisu ispunjeni uvjeti za korištenje iznimke od obveze objave ponude za preuzimanje te da je za Marijana Hanžekovića nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje Slobodne Dalmacije. Protiv ovog rješenja Hanfe žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Zagrebu u roku od 30 dana.

Plinsko postrojenjeZAGREB, 18. kolovoza 2022. (Hina) - Vlada je na sjednici u četvrtak s ciljem povećanja sigurnosti opskrbe plinom, donijela odluku o izgradnji plinovoda Zlobin - Bosiljevo i povećanju kapaciteta LNG terminala na Krku na 6,1 milijardu kubičnih metara plina godišnje, pri čemu ukupna vrijednost ulaganja doseže 180 milijuna eura.

SPLIT, 18. kolovoza 2022. (Hina) - Storylines residential ships i splitski Brodosplit potpisali su ugovor o gradnji prvog svjetskog ekološki održivog rezidencijalnog broda, vrijednog 1,5 milijardi američkih dolara, priopćeno je iz te kompanije iz Miamija.

ZAGREB, 18. kolovoza 2022. (Hina) - Kako bi očuvala proizvodnju mlijeka na svom otkupnom području, tvrtka Dukat podići će, po sedmi put u ovoj godini, otkupnu cijenu mlijeka, pa će od 1. listopada Dukat za svaku predanu litru mlijeka svojim kooperantima plaćati dodatnih 15 lipa.

ZAGREB, 17. kolovoza 2022. (Hina) - Istraživanje trendova o plaćama i dodatnim naknadama na hrvatskom tržištu, koje je provela tvrtka Manpower, pokazalo je da je većina poslodavaca, 60,5 posto ispitanih, unatoč krizi povećala plaće i naknade u prvom polugodištu, no i da dodatno ne motiviraju zaposlenike transformativnim edukacijama i obukama.

ZAGREB, 17. kolovoza 2022. (Hina) - Udruga Glas poduzetnika (UGP) u srijedu je upozorila na nestabilnu situaciju na tržištu plina i nova poskupljenja, apeliravši na hitnu intervenciju vlade i resornog ministarstva, a u slučaju nepronalaska adekvatnog rješenja, najavila je i prosvjed na zagrebačkom Trgu bana Jelačića.