13.07.2020 11:24
Donosimo najnovije porezne novosti iz Hrvatske i EU:
  • Porezna reforma: Izmjene i dopune Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom
  • Mišljenja Porezne uprave: Prijava poreza na dobit za 2019. godinu - uputa
  • Sudska praksa: Odluka Ustavnog suda - Razumno trajanje postupka, popraćeno Mazarsovim komentarom
  • EU: Odgoda primjene novih EU poreznih mjera, Direktiva 2018/822/EU (tzv. DAC-6) 

Izmjene i dopune Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom

U Narodnim novinama broj 70/20 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom koji sadrži izmjene i dopune vezano za:

  • način generiranja i obvezne podatke koje sadrži QR kod;
  • fiskalizaciju prodaje putem samoposlužnih uređaja;
  • upute o načinima provjera izdanih računa putem servisa Porezne uprave;
  • dostavu podataka o pratećem dokumentu; te
  • način testiranja sustava elektroničkih naplatnih uređaja te elemenata računa.

U odnosu na provedbu postupka fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja, Pravilnikom je propisana definicija samoposlužnog uređaja te je određeno da se svaki samoposlužni uređaj smatra poslovnim prostorom. Također je detaljnije uređen postupak dodjele identifikatora od strane Porezne uprave i provedba same fiskalizacije te izgled i sadržaj obavijesti o fiskalizaciji prodaje putem samoposlužnih uređaja.

Obveznici fiskalizacije koji provode postupak fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja dužni su od dana stupanja na snagu Pravilnika do 31. siječnja 2021. godine dostaviti podatke za svaki postojeći samoposlužni uređaji u sustav fiskalizacije te istaknuti obavijest na svakom samoposlužnom uređaju.

U odnosu na obvezu fiskalizacije pratećih dokumenta, ona se prvenstveno odnosi na obveznike fiskalizacije koji iz bilo kojeg poslovnog razloga prije izdavanja računa izdaju dokument na kojem navode podatke o plaćanju. Fiskalizacija takvih dokumenata se provodi pod uvjetima da prateći dokument sadrži podatke o plaćanju (primjerice izraženu cijenu usluge ili proizvoda) i propisanu napomenu te kada je isporuka proizvoda ili obavljanje usluge započelo ili je sasvim izvjesno da će do toga doći.

Izmjenama Pravilnika je propisan obvezan sadržaj takvih pratećih dokumenata kako slijedi: OIB obveznika fiskalizacije, broj pratećeg dokumenta, JIR, datum i vrijeme izdavanja, zaštitni kod fiskalizacije i ukupan iznos iskazan na pratećem dokumentu. Između ostalog, na svakom pratećem dokumentu mora vidno pisati „OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN”.

Pravilnikom je također uređen protokol i model za razmjenu podataka o pratećem dokumentu, standardne poruke o greškama i protokoli o postupanju u slučaju grešaka.

Prijava poreza na dobit za 2019. godinu - uputa

Porezna uprava je objavila Uputu o sastavljanju i podnošenju porezne prijave obveznika poreza na dobit i obračunavanju poreza na dobit za 2019. godinu kojom su izmijenjene i nadopunjene prethodne upute. Time je uputa usklađena s izmjenama relevantnih propisa te izvanrednim okolnostima koje su nastupile uslijed pandemije koronavirusa. 

Nadalje, uputom su obuhvaćena i detaljnija pojašnjenja odgode roka za podnošenje prijave poreza na dobit za 2019. godinu uslijed nastalih posebnih okolnosti te skraćeni rokovi u slučaju statusnih promjena, stečaja i okončanja poslovanja.

Nastavak teksta, kao i više o Sudskoj praksi - Odluka Ustavnog suda: razumno trajanje postupka popraćenoj Mazarsovim komenatrom i novostima iz EU: odgoda primjene novih EU poreznih mjera (Direktiva 2018/822/EU (tzv. DAC-6), pročitajte u dokumentu

mazars

KAVAOsim u prostoriji za usluživanje gostiju koja se nalazi unutar ugostiteljskog objekta, ugostitelji mogu, naročito kad im to vremenske prilike dopuštaju, goste usluživati na prostoru za usluživanje na otvorenom (terasi), a u pojedinim vrstama ugostiteljskih objekta, pružanje ugostiteljskih usluga u cijelosti se obavlja na otvorenom prostoru. Za vrijeme i na mjestima manifestacija i proslava koje se organiziraju  u turističko promidžbene svrhe na otvorenom, ugostiteljske usluge mogu pružati sudionici na tim događanjima. Uz koje uvjete i na koje načine se mogu  ugostiteljske usluge pružati na otvorenim prostorima, pišemo u nastavku članka.

S promjenama na tržištu rada poslodavci su sve više suočeni s manjkom ponude kvalificirane i kvalitetne radne snage (posebice sezonske naravi), a što se odražava i na njihovo redovno poslovanje. Uzroci za takvo stanje na tržištu rada su različiti, a jedan od njih je i svakako loš odnos poslodavaca prema radnicima, od nepridržavanja temeljnih zakonskih prava radnika u pogledu radnog vremena, plaćanja prekovremenog rada, zaštite na radu, ne osiguravanja adekvatnih smještajnih kapaciteta za sezonske radnike, do malih financijskih primanja, odnosno plaća radnika.

U Republici Hrvatskoj se oko tridesetak kompanija bavi proizvodnjom farmaceutskih pripravka, a koje svojim rezultatima, brojem zaposlenih, kontinuiranim ulaganjima u istraživanjate izvozompredstavljaju jednuod okosnica razvoja hrvatskog gospodarstva. Autor u članku daje pregled značaja farmaceutske industrije u RH i svijetu, sektorsku analizu te kratki osvrt na poslovanje vodećih tvrtki na tržištu.

B2B Marketing
06.05.2022 08:17

Poslovni kontekst se brzo mijenja, stoga u marketingu posebno vrijedi da iz dana u dan treba preispitivati aktivnosti, kanale, alate i slično. Na ista pitanja od prije par mjeseci ili godina, danas dobivate drugačije odgovore. Nešto što vam je bilo dobro prije nekog vremena, možda više nije idealno danas. Timing za korištenje nekog alata je bitan, nije dobro uraniti, ali ni zakasniti. A tko se ne mijenja, zaostaje. Tvrtke se moraju prilagođavati, razmatrati koje su to poslovne prakse i trendovi koje bi mogli usvojiti, pa evo, mali vodič kroz B2B marketing.

Bonitet trgovačkih društava predstavlja ocjenu likvidnosti i kreditne sposobnosti, a u najširem smislu sveobuhvatnu ocjenu (“krvnu sliku”) temeljenu na analizi završnog računa i financijske situacije u poduzeću. Poduzetnici vrlo često imaju potrebe za dodatnim sredstvima financiranja te ulaze u različite poslovne odnose, npr. vjerovničko dužničke, poslovna partnerstva, kupovine i prodaje poduzeća i sl.